Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

Je věcí velmi složitou, ale CA ALEREISEN – Aleš Tichý se plně řídí zákonem na ochranu osobních údajů. Jako cestovní agentura pouze zprostředkováváme prodej partnerskými CK, které pracují s Vašimi daty poskytnutými v objednávce, v jejich systému plně v souladu se zákony a nařízeními ČR a Evropské legislativy, včetně všech nových pravidel GDPR.

Vaše data budou u partnerské CK zabezpečena a máte možnost se s nimi seznámit. Vaše osobní údaje budou použita pouze v komunikaci mezi prodejcem a nakupujícím (Vy – zákazník)

Tudíž nikdo další nemá možnost získat Vaše data poskytnutá v objednávce a oslovovat Vás vlastními „letákovými“ akcemi nebo vámi nevyžádanou poštou tzv. spamem, telefonními spamem.

Jediná data, která od Vás jsou požadovány, slouží čistě pro interní potřebu spojenou s komunikací mezi Vámi a partnerskými CK a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení cestovní smlouvy, daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. Ty uvádíte do formuláře partnerské CK na webových stránkách CA ALEREISEN

POTŘEBNÉ údaje:

Pouze data potřebná k vyplnění objednávky v elektronické objednávce partnerské CK, která jsou dále uvedena na cestovní smlouvě (objednávka) a potřebná k uzavření cestovní smlouvy, provedení bankovních transakcí, vystavení dokladů, voucherů, letenek.

CA ALEREISEN